Nyheder | Det Faglige Fællesudvalg | Page 2
dffu logo
  • Det Faglige Fællesudvalg, DFFU
  • Bagere og Konditorer
  • (+45) 33 77 91 77
  • Vesterbrogade 6 D, 4., DK-1620 København V
div 003
div 003
SONY DSC
SONY DSC
div 302
div 302
DSC00115
DSC00115
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
DSC00174
DSC00174
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

Nyheder

Orientering om ændring af reglerne om præmie, løntilskud og bonus. Ændring præmieordning Folketinget har vedtaget lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og forskellige andre love (Finansieringsomlægning af skolepraktikydelse, omlægning af arbejdsgiverbidrag, ophævelse af præmie, løntilskud og bonus samt nye, midlertidige tilskudsordninger). Loven ændrer pr. 1. januar 2013 reglerne for præmie og bonus til virksomheder, […]

TRE NYE ORIENTERINGSSKRIVELSER FRA MBU TIL ERHVERVSSKOLERNE Ministeriet for Børn og Undervisning har den 2. januar udsendt følgende tre orienteringsskrivelser til skolerne som opfølgning på det lovgivende arbejde før jul i forbindelse med den politiske aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og det Konservative Folkeparti om: “Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti” [1] (8. nov. […]