dffu logo
div 003
div 003
SONY DSC
SONY DSC
div 302
div 302
DSC00115
DSC00115
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
DSC00174
DSC00174
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

Voksenlærling – EUV

 

Find ud af hvilken type voksenlærling du er HER

 

EUV er erhvervsuddannelse for voksne på 25 år og derover. Mange voksne er målrettede og modne og har erfaring fra anden uddannelse eller beskæftigelse.

En EUV er derfor som udgangspunkt af kortere varighed end den tilsvarende uddannelse for de unge.

Det konkrete uddannelsesforløb afhænger af, hvad du har med i baggagen.

 

Undervisningsministeriet har udarbejdet en pjece med alt hvad du har brug for at vide i forbindelse med EUV’en.     Se den HER

 

Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en vejledning til voksenlærlingeordning –   SE DEN HER

 

  • EUV 1

–Over 25 år – med min. 2 års relevant erhvervserfaring.

–Skal ikke have praktikuddannelse.

 

  • EUV 2

–Over 25 år – under. 2 års relevant erhvervserfaring.

–Har tidligere ungdomsuddannelse

–Max 2 års erhvervserfaring + skoleforløb

 

  • EUV 3

–Over 25 år – ingen erhvervserfaring eller tidligere uddannelse.

–Længde på uddannelse, som en EU9+.

 

 

  • EUV 1

–Over 25 år – med min. 2 års relevant erhvervserfaring jf. bilag 1.

–Skal ikke have praktikuddannelse.

–Skal ikke have grundforløb

–Skal have foretaget en RKV.

–Skal have tilpasset hovedforløb ud fra RKV

–Skal til svendeprøve

 

  • EUV 1

–Elever, der påbegynder forløbet efter en længerevarende ledighedsperiode, kan have et særligt behov for at få styrket deres arbejdsmarkeds- og uddannelsesparathed, og kan tilbydes et suppleringsmodul af op til 9 ugers varighed.

–Kan ikke tilbydes som Ny mesterlære.

 

  • EUV 2

–EUV 2 er elever med tidligere erhvervs- eller ungdomsuddannelse, herunder STX, HH etc.

–Har mulighed for at modtage undervisning fra grundforløbets 2. del.

–Et standardiseret EUV forløb – Der er afkortet 10% på hoved forløbet

–Bagværkeren 1 år og specialerne 1½ år pr. speciale.

–Evt. merit og tidligere erhvervserfaring fratrækkes jf. bilag 1.

 

  • EUV 3

–Over 25 år – ingen erhvervserfaring eller tidligere uddannelse.

–Længde på praktikuddannelse, som en EU9+ lærling. (ingen afkortning)

–Skal have alle hovedforløb i fuld længde.

–Kan tilbydes som Ny mesterlære – hvor der tillægges 6 måneder til praktiktiden til oplæring i de kompetencer, der normalt skulle opnås på GF 2.

 

EUX – EVU

Elever, der skal gennemføre en erhvervsuddannelse for voksne, har mulighed for at gennemføre deres uddannelsesforløb som et eux-forløb. Eleverne skal i givet fald opnå C-niveau i seks grundfag på tekniske eux-forløb forud for hovedforløbet og i otte grundfag på merkantile eux-forløb forud for det studiekompetencegivende forløb.

Voksne har ikke adgang til grundforløbets 1. del, og der kan derfor være behov for at de skal følge supplerende undervisning, hvis de mangler de grundfag, der er placeret på grundforløbets 1. del (dansk C, engelsk C og samfundsfag C).

Voksne elever kan i den forbindelse, ligesom de øvrige elever, der starter direkte på grundforløbets 2. del, få refusion for eventuel deltagerbetaling i de tre fag. Refusionen af deltagerbetalingen er dog med fradrag af eventuelle tilskud til deltagerbetalingen, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte og statens voksenuddannelsesstøtte.

Der er adgang til refusion af deltagerbetaling for euv1 elever, der ikke skal gennemføre grundforløbets 2. del, hvor der i eux-forløb ligeledes er placeret grundfag. Disse elever kan få refunderet deltagerbetalingen for undervisning i grundfag, der er placeret i grundforløb med eux.

Alle elever, også de voksne, skal realkompetencevurderes i forhold til allerede opnåede kompetencer. For eux-elever finder meritbekendtgørelsen til de gymnasiale uddannelser anvendelse med de nødvendige tilpasninger.

Voksne der skal gennemføre en euv med eux vil ikke få afkortet skoleundervisning i hovedforløbet.

Varighedskravet på maksimalt 2 år til praktikuddannelsen er gældende ligesom euv1-elever ikke skal i praktik.