dffu logo
div 003
div 003
SONY DSC
SONY DSC
div 302
div 302
DSC00115
DSC00115
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
DSC00174
DSC00174
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

EUX

Skrevet d.

EUX

EUX er et tilbud til eleverne i erhvervsuddannelserne, der også gerne vil have en gymnasial eksamen.

EUX giver mulighed for, at elever via ét uddannelsesforløb kan opnå både et svendebrev og et eux-eksamensbevis.

Eux betegner en studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse, som også giver en gymnasial eksamen på linje med for eksempel stx eller htx.

En EUX lærling skal på både GF1 og GF2, inden de starter i lære – hvorefter de vil være ½ år i virksomheden og ½ år på skole.

EUX

 

EUX – EVU

Elever, der skal gennemføre en erhvervsuddannelse for voksne, har mulighed for at gennemføre deres uddannelsesforløb som et eux-forløb. Eleverne skal i givet fald opnå C-niveau i seks grundfag på tekniske eux-forløb forud for hovedforløbet og i otte grundfag på merkantile eux-forløb forud for det studiekompetencegivende forløb.

Voksne har ikke adgang til grundforløbets 1. del, og der kan derfor være behov for at de skal følge supplerende undervisning, hvis de mangler de grundfag, der er placeret på grundforløbets 1. del (eksempelvis dansk C, engelsk C og samfundsfag C).

Voksne elever kan i den forbindelse, ligesom de øvrige elever, der starter direkte på grundforløbets 2. del, få refusion for eventuel deltagerbetaling i de tre fag. Refusionen af deltagerbetalingen er dog med fradrag af eventuelle tilskud til deltagerbetalingen, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte og statens voksenuddannelsesstøtte.

Der er adgang til refusion af deltagerbetaling for euv1 elever, der ikke skal gennemføre grundforløbets 2. del, hvor der i eux-forløb ligeledes er placeret grundfag. Disse elever kan få refunderet deltagerbetalingen for undervisning i grundfag, der er placeret i grundforløb med eux.

Alle elever, også de voksne, skal realkompetencevurderes i forhold til allerede opnåede kompetencer. For eux-elever finder meritbekendtgørelsen til de gymnasiale uddannelser anvendelse med de nødvendige tilpasninger.

Voksne der skal gennemføre en euv med eux vil ikke få afkortet skoleundervisning i hovedforløbet.