dffu logo
div 003
div 003
SONY DSC
SONY DSC
div 302
div 302
DSC00115
DSC00115
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
DSC00174
DSC00174
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

Euv 1: For voksne elever, der har mindst 2 års relevant erhvervserfaring

 • uden grundforløb
 • uden praktik
 • standardafkortning af hovedforløb – de faglige udvalg har beskrevet en afkortning på mindst 10 % af skoleundervisningen
 • evt. individuel godskrivning af kompetencer.
 • Eleven skal gennemføre et så kort som muligt forløb

 

Euv 2: For voksne elever, der har mindre end 2 års relevant erhvervserfaring og/eller en uddannelse

 • måske grundforløb eller dele deraf
 • standardafkortning af hovedforløb – de faglige udvalg har beskrevet en afkortning på mindst 10 % af skoleundervisningen
 • evt. individuel godskrivning af kompetencer.
 • Eleven skal gennemføre et så kort som muligt forløb

 

Euv 3: For voksne elever, der ikke har relevant erhvervserfaring eller en uddannelse

 • samme forløb som de unge
 • evt. individuel godskrivning
 • Eleven skal gennemføre et så kort som muligt forløb

 

 

EUX – EVU

 

Elever, der skal gennemføre en erhvervsuddannelse for voksne, har mulighed for at gennemføre deres uddannelsesforløb som et eux-forløb. Eleverne skal i givet fald opnå C-niveau i seks grundfag på tekniske eux-forløb forud for hovedforløbet og i otte grundfag på merkantile eux-forløb forud for det studiekompetencegivende forløb.

Voksne har ikke adgang til grundforløbets 1. del, og der kan derfor være behov for at de skal følge supplerende undervisning, hvis de mangler de grundfag, der er placeret på grundforløbets 1. del (dansk C, engelsk C og samfundsfag C).

Voksne elever kan i den forbindelse, ligesom de øvrige elever, der starter direkte på grundforløbets 2. del, få refusion for eventuel deltagerbetaling i de tre fag. Refusionen af deltagerbetalingen er dog med fradrag af eventuelle tilskud til deltagerbetalingen, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte og statens voksenuddannelsesstøtte.

Der er adgang til refusion af deltagerbetaling for euv1 elever, der ikke skal gennemføre grundforløbets 2. del, hvor der i eux-forløb ligeledes er placeret grundfag. Disse elever kan få refunderet deltagerbetalingen for undervisning i grundfag, der er placeret i grundforløb med eux.

Alle elever, også de voksne, skal realkompetencevurderes i forhold til allerede opnåede kompetencer. For eux-elever finder meritbekendtgørelsen til de gymnasiale uddannelser anvendelse med de nødvendige tilpasninger.

Voksne der skal gennemføre en euv med eux vil ikke få afkortet skoleundervisning i hovedforløbet.

Varighedskravet på maksimalt 2 år til praktikuddannelsen er gældende ligesom euv1-elever ikke skal i praktik.