dffu logo
div 003
div 003
SONY DSC
SONY DSC
div 302
div 302
DSC00115
DSC00115
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
DSC00174
DSC00174
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

Ny Mesterlære – Hvordan er det nu det er

Ny mesterlære lærlinge skal ikke på grundforløbet, men har det første år af uddannelsen i virksomheden – dog skal der tillægges 6 måneder til praktiktiden.

Ny mesterlære er den mest praksisrettede adgangsvej af de tre adgangsveje, der er til erhvervsuddannelserne. Her kan eleven gennemføre det første år af sin uddannelse via praktisk oplæring i virksomheden, eventuelt med supplerende skoleundervisning.

Eleverne opnår de samme slutmål for uddannelsen og har den samme erhvervskompetence. De lærer bare tingene på forskellige måder.

Uddannelseslængden er den samme og afviger kun med den individuelle fleksibilitet, der er indbygget i alle erhvervsuddannelserne.

_DSC5666

Fast kontaktlærer gennem hele mesterlæren

Mesterlæren er et samarbejde mellem skole og virksomhed – og elev. Eleven får en fast kontaktlærer, der også bliver den gennemgående vejleder i kontakten til virksomheden.

Kontaktlærer og mester udformer en realistisk uddannelsesplan for eleven. Parterne aftaler desuden, hvordan de vil følge op for at sikre elevens udvikling i oplæringen. Parterne aftaler, om den grundlæggende praktiske oplæring i virksomheden skal suppleres med korte ophold på skolen, for eksempel i forbindelse med nødvendige certifikater, som virksomheden ikke er godkendt til at undervise i og udstede.

 

Uddannelsesaftalen – det retlige grundlag for virksomhed og elev

Der skal altid underskrives en uddannelsesaftale, når en elev begynder sin uddannelse i en virksomhed i ny mesterlære. Uddannelsesaftalen bør normalt først underskrives, når virksomhed og skole har haft et møde om elevens uddannelsesplan. Ny mesterlærekontrakten omfatter hele uddannelsen – det vil sige det samlede praktik- og skoleforløb. En ny mesterlæreaftale kan ikke indgås, hvis eleven kun skal gennemføre et hovedforløb.

17

Løn

Eleven får overenskomstmæssig løn fra virksomheden. Virksomheden modtager elevrefusion (AER) efter sædvanlige regler. Virksomheden er juridisk, økonomisk og uddannelsesmæssigt ansvarlig for elevens uddannelse i hele perioden.

 

Fra mesterlære til hovedforløb

Den praktiske oplæring afsluttes med en praktisk opgave,. Løsningen af opgaven foregår typisk i virksomheden og tager afsæt i det, eleven har arbejdet med i perioden. Opgaven vurderes godkendt/ikke godkendt af mester og kontaktlærer i fællesskab.

Den praktiske opgave indgår i den samlede vurdering af elevens kompetencer. Her vurderer skolen, om eleven har opnået de nødvendige kompetencer for at kunne fortsætte på skoleundervisningen i hovedforløbet.

 

Den samlede skoletid for Ny mesterlære er identisk med de ordinære forløb – dog skal der tillægges tid til undervisning i naturfag, hygiejne, førstehjælp og brandbekæmpelse.

Om kurserne tages på den lokale erhvervsskole eller i andet regi er valgfrit.

Naturfag kan også tages som påbygning i forbindelse med skoleforløb i hovedforløbet.

_DSC5659_