dffu logo
div 003
div 003
SONY DSC
SONY DSC
div 302
div 302
DSC00115
DSC00115
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
DSC00174
DSC00174
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

Svendeprøver

Diverse til svendeprøver

Her kan du læse, printe vores nyeste pjecer omkring afholdelse – og regler i forbindelse med svendeprøver.

 

Pris for Svendeprøve/svendebrev

Som praktikvirksomhed skal I være med til at betale jeres lærlings svendeprøve og svendebrev/uddannelsesbevis, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 33, stk. 4.

 

I betaler for:

Skuemestre/censorer, der kvalitetssikrer svendeprøven og er med til at give jeres lærling en pålidelig bedømmelse

Svendebrev/uddannelsesbevis til jeres lærling

Administrationsomkostninger ved indkaldelse af skuemestre/censorer og udstedelse af svendebrev/uddannelsesbevis

 

Udgifterne indeholder på svendeprøvedagen leje af lokaler på erhvervsskolen, leje af faglærer, udgifter til råvarer, køb af Bager- eller konditorhue, køb af medaljer, fremstilling af svendebrev/omslag, daglønstab og kørsel til skuemestre/tilsynsførende.

 

Derudover er der i beløbet afsat midler til Sekretariatsbistand, der indeholder følgende: planlægning og afvikling af svendeprøverne, skuemesterseminar (2-3årlige seminar), revidering og opdatering af prøver, udvikling af nye praktiske prøver, udvikling af teoretiske prøver i samarbejde med fagets erhvervsskoler, samt jf. § 33 stk. 2, i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser BEK nr. 41 af 16/01/2014 opbevarer de oplysninger, der er nødvendige for at udstede beviser, i 30 år efter eksamens eller prøvens afslutning, jf. dog stk. 4.

 

Herunder kan I se, hvad I skal betale.

 

Hvis I er medlem af en arbejdsgiverorganisation, som bidrager til erhvervsuddannelserne inden for området, kan I opnå et af organisationen fastsat organisationsbidrag.

 

Vi sender en faktura på beløbet inden svendeprøven afholdes.

Prisliste_Svendeprøver_DFFU