EUV- erhvervsuddannelse for voksne | Det Faglige Fællesudvalg
dffu logo
  • Det Faglige Fællesudvalg, DFFU
  • Bagere og Konditorer
  • (+45) 33 77 91 77
  • Vesterbrogade 6 D, 4., DK-1620 København V
div 003
div 003
SONY DSC
SONY DSC
div 302
div 302
DSC00115
DSC00115
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
DSC00174
DSC00174
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

Efteruddannelsesreformen træder i kraft 1. august 2015. Formålet med den nye struktur er, at uddannelsernes sammensætning, længde og indhold er tilpasset de voksnes tidligere erhvervserfaring og uddannelse.

 

I Erhvervsuddannelsesreformen, er der indgået aftale om en ny erhvervsuddannelse for voksne. Aftalen omfatter voksne på 25 år eller derover. Formålet med den nye struktur i erhvervsuddannelser for voksne er at give voksne en uddannelse med en sammensætning, længde og indhold, der er tilpasset den voksnes tidligere erhvervserfaring og uddannelse.

Adgangskrav
De unge der søger ind på en erhvervsuddannelse, skal opfylde de generelle adgangskrav med et karaktergennemsnit på 02 i dansk og matematik. De voksne skal som hovedregel opfylde samme adgangskrav. Kravet kan dog fraviges, hvis den voksne allerede har indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed, eller hvis den voksne opfylder kriterierne for mindst to års relevante erhvervserfaring. Som det fremgår nedenfor, vil realkompetencevurderingen klarlægge, hvorvidt den voksne elev kan opfylde kriterierne.

3 forskellige voksenforløb
Der vil fremover være 3 uddannelsesmodeller for voksenuddannelse, hvor den voksne afhængigt af erfaring og uddannelsesbaggrund, skal gennemføre en af det tre.

EUV 1 – for voksne der har mindst to års relevant erhvervserfaring
Her godskrives vokseneleven for hele praktikdelen af uddannelsen og starter derfor direkte på hovedforløbet. Det betyder, at grundforløb og grundforløbsprøve ikke skal gennemføres.

Vokseneleven skal således alene gennemføre skoleundervisningen på hovedforløbet og afslutte med en fagprøve.

På hovedforløbet vil skoleundervisningen som udgangspunkt være 10% kortere end den tilsvarende på et hovedforløb på en erhvervsuddannelse for unge. Dette gælder dog ikke på det merkantile område, som er fritaget for afkortning.

EUV 2 – for voksne der har mindre end to års relevant erhvervserfaring eller har en forudgående uddannelse
Første del af grundforløbet skal ikke gennemføres, og den voksne optages direkte på anden del af grundforløbet. Hvor stor en del af grundforløbets anden del på 20 uger, der skal gennemføres, afhænger af den voksnes erhvervserfaring og forudgående uddannelse, der vurderes i en individuelle kompetencevurdering (se nedenfor).

En voksen der skal gennemføre hele eller dele af grundforløbets anden del, og som i det forløb gennemgår de uddannelsesspecifikke fag, skal også til grundforløbsprøve, før vedkommende kan begynde på hovedforløbet (praktikperioden). Hvis undervisningen på anden del af grundforløbet derimod kun indeholder grundfag, skal vedkommende ikke til grundforløbsprøve.

For denne gruppe voksne skal overgangskravene opfyldes, før der kan startes på hovedforløbet.

Som på EUV 1 gælder, at på hovedforløbet vil skoleundervisningen som udgangspunkt være 10% kortere end den tilsvarende på et hovedforløb på en erhvervsuddannelse for unge. Dette gælder dog ikke på det merkantile område, som er fritaget for afkortning.

EUV 3- for voksne der ikke har relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse.
For denne gruppe voksne vil EUV-forløbet næsten svare til forløbet for unge. Dog skal første del af grundforløbet ikke gennemføres. Derimod skal hele anden del af grundforløbet på 20 uger gennemføres.

Overgangskrav skal opfyldes og grundforløbsprøve gennemføres for, at den voksne kan optages på hovedforløbet.

Hovedforløbets varighed svarer til hovedforløbet for erhvervsuddannelse for unge. Det gælder både i forhold til skoleundervisning og praktikdelen af hovedforløbet.

Hvordan kommer vi i gang?
Step 1 realkompetencevurderingen
Når den voksne har tilmeldt sig erhvervsuddannelse for voksne, skal vedkommende realkompetencevurderes. Det sker på den lokale erhvervsskole. Realkompetencevurderingen sker i to dele: for det første ved en generel vurdering af den voksnes teoretiske og praktiske kompetencer, der skal føre til en godskrivning og dermed merit for den voksnes allerede opnåede kompetencer. Denne del af vurderingen foretages ud fra objektive kriterier, som de faglige udvalg har udarbejdet. På baggrund af disse er der udarbejdet standardiserede meritskemaer, der indeholder en beskrivelse af, hvad det er, der kan føre til afkortning.

For det andet skal der ske en individuel vurdering af den voksnes kompetencer. Her tager erhvervsskolen stilling til, om der kan ske yderligere afkortning af skoleundervisningen udover den, der måtte være opnået ved den generelle vurdering. Der skal altid foretages en realkompetencevurdering inden vokseneleven påbegynder sin elevuddannelse.

Step 2 – uddannelsesaftalen
Som udgangspunkt indgås uddannelsesaftaler om erhvervsuddannelse for voksne efter samme regler som for de unge. Afhængigt af hvilket forløb de voksne skal igennem, kan der være modifikationer.

Der er eksempelvis ikke prøvetid i aftaler, der indgås efter model 1 (EUV 1), hvor der ikke er praktik i aftalen.

Det er også muligt at lave en aftale, der kun vedrører realkompetencevurderingen og udarbejdelsen af den personlige uddannelsesplan, der skitserer, hvad den voksne skal igennem for at opnå faglært status. På dette grundlag kan der udarbejdes en reel uddannelsesplan for hele forløbet, og dernæst en uddannelsesaftale på hele uddannelsen, så arbejdsgiver og voksenelev ved præcis, hvad det er for et forløb, eleven skal igennem, og hvor lang tid det tager.

Forhøjet lønrefusion fra AUB til voksenelever
Virksomheder der indgår en uddannelsesaftale med en voksenelev kan opnå den udvidede lønrefusion til voksenelever fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag AUB under elevens skoleophold.