Tilskud til voksenlærlinge | Det Faglige Fællesudvalg
dffu logo
 • Det Faglige Fællesudvalg, DFFU
 • Bagere og Konditorer
 • (+45) 33 77 91 77
 • Vesterbrogade 6 D, 4., DK-1620 København V
div 003
div 003
SONY DSC
SONY DSC
div 302
div 302
DSC00115
DSC00115
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
DSC00174
DSC00174
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

Tilskud til voksenlærlinge

Arbejdsgivere kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge over 25 år. Med beskæftigelsesreformen målrettes voksenlærlingeordningen arbejdsløse og ufaglærte beskæftigede fra 1. januar 2015:

Når ordningen målrettes arbejdsløse og ufaglærte beskæftigede, betyder det, at beskæftigede med en uddannelse ikke længere kan benytte ordningen:

 • For ufaglærte ledige og ledige med en forældet uddannelse kan arbejdsgiver få tilskud til ordningen efter 2 måneders ledighed, mens tilskuddet betinges af mindst 12 måneders forudgående ledighed for ledige med en erhvervskompetencegivende uddannelse.
 • Tilskuddet hæves fra 30 kr. i timen til 40 kr. i timen for ledige og bevares uændret
 • for ufaglærte beskæftigede, dvs. 30 kr. i timen.
 • Tilskudsperioden udvides for de voksenlærlinge, der kommer fra ledighed, så virksomhederne kan få tilskud i hele uddannelsesforløbet og ikke kun i 2 år, som det er tilfældet i dag.
 • Samtidig får virksomheder – uanset branche – mulighed for at modtage tilskud for de voksenlærlinge, der kommer fra ledighed. Ordningen for ledige afkobles således fra arbejdsmarkedsbalancen.
 • Aldersgrænsen for voksenlærlingeordningen fastholdes på 25 år, hvilket er i overensstemmelse med aldersgrænsen for den nye erhvervsuddannelse for voksne.

Indgå en uddannelsesaftale med en ufaglært medarbejder eller en ledig. Personen skal være over 25 år. Så er du med til at sikre, at der er den nødvendige faglærte arbejdskraft fremover. Du kan få tilskud, hvis ansættelsen sker inden for et fag, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder – for voksenlærlinge, der kommer fra ledighed er dette ikke et krav.

Hvilke fag og uddannelser kan der ydes tilskud til?

 • Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering udarbejder to gange om året en liste over de tilskudsberettigede uddannelser, der skal anvendes for voksenlærlinge, der kommer fra beskæftigelse.

Fordelene er

 • Du får tilskud på 30 kr. i timen til voksenlærlingens løn i praktikperioderne i de første 2 år af uddannelsen, hvis voksenlærlingen kommer fra ufaglært beskæftigelse – for de voksenlærlinge, som kommer fra ledighed, udgør tilskuddet 40 kr. i timen og tilskudsperioden er for hele uddannelsesforløbet.

 • Du skal selv betale, hvad der svarer til mindstelønnen for ufaglærte inden for faget.

 • I skoleperioderne er der mulighed for at få tilskud fra AER (Arbejdsgivernes Elevrefusion).

Sådan gør du

 • Kontakt den relevante erhvervsskole for at få din virksomhed godkendt som praktiksted og for at afklare, hvor lang tid den kommende voksenlærling skal være under uddannelse.
 • Indgå en uddannelsesaftale med den pågældende.
 • Kontakt dit lokale jobcenter for at få et ansøgningsskema tilsendt, eller hente “Ansøgning om tilskud til voksenlærling ab 501” under blanketter. Vi skal have skemaet retur inden en måned, efter at voksenlærlingen er begyndt på sin uddannelse.
 • Kontakt Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) for at få tilsendt ansøgningsskema til lønrefusion eller hent det på virk.dk/aub