Erhvervsuddannelsesreform byder på ændringer. | Det Faglige Fællesudvalg
dffu logo
 • Det Faglige Fællesudvalg, DFFU
 • Bagere og Konditorer
 • (+45) 33 77 91 77
 • Vesterbrogade 6 D, 4., DK-1620 København V
div 003
div 003
SONY DSC
SONY DSC
div 302
div 302
DSC00115
DSC00115
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
DSC00174
DSC00174
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

Den længe ventede erhvervsuddannelsesreform byder på en række vigtige ændringer.

Regeringen indgik den 24. februar – langt om længe – en ”Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser” som alle partier, med undtagelse af Enhedslisten står bag.
Aftalen indeholder en række vigtige ændringer:

 • Elever skal have bestået dansk og matematik for at starte på en erhvervsuddannelse.
 • De faglige og personlige krav, som skal opfyldes på hver af de 107 erhvervsuddannelser, bliver større og tydeligere. Eleverne skal afprøves inden de afslutter grundforløbet.
 • Alle elever skal gennemføre et grundforløb på ét år, eller et halvt år for elever der ikke kommer direkte fra grundskolen.
 • Elevernes ugentlige timetal bliver udvidet fra omkring 21 timer til 26 timer.
 • Alle elever – ikke bare de dygtigste – skal fra start til slut udfordres meget mere end i dag. Erhvervsskolerne skal tilbyde fag på et højere niveau, særlige talentspor samt EUX.
 • Opfølgningen på reformen skal være mere effektiv. De store mål i aftalen skal omsættes til konkrete forbedringer gennem en tydelig implementeringsplan.
 • Aftalepartierne har afsat væsentlige økonomiske midler til indførelse af reformen.
 • Arbejdsgivernes bidrag til erhvervsuddannelserne gennem Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) fastfryses til 2019.


Erhvervsuddannelser er ungdomsuddannelser
Regeringen har med aftalen ønsket at genskabe erhvervsuddannelserne som ungdomsuddannelser, hvor elever vælger erhvervsuddannelserne som deres foretrukne uddannelsesvej direkte efter folkeskolen. Det sker kun i begrænset omfang i dag, hvor mange unge foretrækker gymnasiet og hvor op mod 80 procent af de elever der starter på en erhvervsuddannelse ofte har lavet noget andet først.

Eleverne skal vælge erhvervsuddannelserne som første valg gennem en række tiltag og forbedringer af undervisningens indhold og uddannelsernes struktur, der skal være med til at etablere en spændende og udfordrende ungdomskultur på erhvervsskolerne.

Undervisningens kvalitet skal hæves med indførelse af adgangskrav, og forøgelse af skolernes timetal. Der skal indføres en enklere struktur med fire hovedområder frem for de 12 indgange vi kender i dag. Vejledningsindsatsen i folkeskolens afgangsklasser fokuseres med en tidlig indsats i 8. klasse. Alle elever der kommer direkte fra folkeskolens 9. og 10. klasse skal gennemføre et grundforløb på ét år (40 uger), og erhvervsuddannelserne skal forbeholdes unge under 25 år. Der indføres EUX undervisning i langt flere uddannelser, som er studie kompetencegivende og alle erhvervsuddannelser på minimum tre år bliver adgangsgivende til en kort videregående uddannelse.

De nye grundforløb
Elever, der inden for et år efter afsluttet 9. eller 10. klasse skal påbegynde en erhvervsuddannelse, har adgang til grundforløbets 1. del på 20 uger. Undtaget er elever, der har gennemført et produktionsskoleforløb målrettet optagelse på erhvervsuddannelserne af et års varighed, eller har gennemført et helt år af en gymnasial uddannelse.

Elever under 25 år, der ikke kommer fra 9. eller 10. klasse, starter direkte på 2. del af grundforløbet, der har en varighed på 20 uger.

Erhvervsuddannelse for voksne
Der oprettes en særlig erhvervsrettet uddannelse for alle voksne, som er fyldt 25 år (EUV). Voksne med mindst to års relevant erhvervserfaring, skal have et standardiseret uddannelsesforløb uden grundforløb og praktik. Voksne med erhvervserfaring, uden to års relevant erfaring, skal have et uddannelsesforløb med kortere praktik og kortere hovedforløb. Voksne uden hverken erhvervserfaring eller uddannelse skal påbegynde grundforløbets 2. del, og gennemføre en voksenlærlingeuddannelse som den vi kender i dag.